Förutsättningar för Företagslån

Med företagslån kan ni som företagskunder exempelvis belåna industri och affärslokaler. Ni kan dessutom belåna företag genom att ta ut företagsinteckningar som säkerhet. I vissa fall lånar banken ut mot borgen eller accepterar ett lån utan säkerhet.

Företagslånet förutsätter sedvanlig kreditprövning och värdering av säkerhet.