Hoppa till textinnehållet

Skog och lantbruk

Din skogs- och lantbruksspecialist

Välkommen att kontakta en av oss.

Vad är en hållbar investering?

En miljömässigt hållbar utveckling ska enligt oss även bidra socialt och ekonomiskt och stämma överens med Parisavtalets klimatmål. Gör skillnad för nästa generation med fossilfri och effektiv energiförsörjning samt förbättrad resurseffektivitet!

Aktuellt

Skogsägare och skogssektorn

Så kan EU:s taxonomi påverka det svenska skogsbruket.

 

 

Andreas Jansson, skogsspecialist på Swedbank, och andra skogskunniga ger tips kring skötsel, ekonomi och hållbarhet.

Månadsbrev

Tips och inspiration