Hoppa till textinnehållet

Pandemifond

Med anledning av de konsekvenser vi sett och ser i samband med pandemin, gör vi en extra avsättning till särskilda stödåtgärder – Pandemifond.

 

Mellan den 9 februari och den 15 maj har föreningar eller ideella sammanslutningar möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt stöd till sin verksamhet. 

 

 

Kriterier

  • Pandemifond ska stötta föreningar eller ideella sammanslutningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för exempelvis inställda arrangemang som skulle ha skett i närtid.
  • Konsekvenserna påverkar föreningen eller den ideella sammanslutningen att bedriva fortsatt verksamhet.
  • Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen eller den ideella sammanslutningen nu befinner sig i och om man fått bidrag från annat håll, och i så fall vilken summa. Vi kommer bl.a. ta hänsyn till bidrag som lämnats från Riksförbundet, Laholms kommun m.fl.

 

Ansökningstid:

2022-02-09 – 2022-05-15