Föreningar inom Laholms kommun som till exempel bedriver verksamhet med inriktning mot barn och ungdomar eller kulturverksamhet och skolklasser är välkomna att söka bidrag ur Sparbanksmiljonen. Även organisationer med projekt som syftar till att främja näringslivets utveckling i Laholms kommun kan komma ifråga.

Ansökan om bidrag skall gälla ett specialprojekt för en begränsad tidsperiod och påverkar inte vår ordinarie sponsring. Beskriv ditt projekt i korta ordalag och maila din ansökan senast den 30 april 2019. Din ansökan kommer att bedömas av en panel i bankens ledning och kan inte överklagas.
 

Två söktillfällen

Första söktillfället gick ut i december 2018, men du kan även söka bidrag för andra halvåret 2019. Skicka in din ansökan fram till den 30 april. Vi kommer att publicera projekten löpande under året och du kommer kunna läsa om det i press, Facebook, Instagram och på vår hemsida.
Maila in din ansökan till