Exponeringen skall vara koncentrerad, tydlig och kraftig. Vi vill att många människor i vårt närområde skall uppfatta och uppskatta bankens medverkan.

Banken skall genom sitt sponsringsavtal med samarbetspartnern äga rätten att få träffa medlemmar, ledare, publik och föräldrar vid tillfälle som banken anser är lämpligt. Banken kan även genom sitt avtal kräva rimlig hjälp av samarbetspartnern vid olika evenemang som banken genomför.

Laholms Sparbank skall också vara den enda bank som samarbetspartnern har affärer med.

Laholms Sparbank skall inte sponsra enskilda personer eller aktiebolag.

 

Riktlinjer
1. Lokala avtal

Sponsringsavtal skall anpassas efter den lokala marknad som Laholms Sparbank är verksam på.

2. Ungdomsprofil
Via ungdomssponsring etablerar banken tidiga affärsrelationer och varumärket byggs långsiktigt.

3. Idrott, kultur och samhälle
Laholms Sparbank är en bank för alla. Vår sponsring ska nå ut brett i samhället och vi ska engagera oss inom såväl idrott, kultur och samhälle.