Arbetsmarknaden är under stor förändring. Från att långa fasta anställningar har dominerat svensk arbetsmarknad, är det idag vanligt med mer tillfälliga uppdrag. Självklart är tillfälliga uppdrag inget nytt fenomen, förr kunde man exempelvis hitta dessa via lappar i affären. Men i takt med att vi styr mer och mer av våra liv från mobil och dator, och framväxten av appar och sociala medier, har denna del av ekonomin vuxit sig så stor att den till och med fått ett eget namn: Giggekonomi.

Att själv styra mer över sin tid skapar för många en känsla av frihet, men det finns även saker du bör ha koll på för att inte hamna i fallgropar. Det svenska trygghetssystemet är främst uppbyggt för personer med jämna inkomster och en anställning. Det är en mall som många giggare, kombinatörer och influencers men även mer traditionella företagare inte passar in i och som blir mer uppenbart i takt med att delningsekonomin växer. Till exempel gäller det din pension, försäkringar och vem som tar ansvar om något går fel eller du skadar dig på din tillfälliga ”arbetsplats”. Skatt är en annan sak att ha koll på.

Bra att tänka på – anställd eller inte?

 • Om du tar uppdrag via ”gig-apparna” blir du vanligtvis, i traditionell mening, inte anställd utan istället giggar du som privatperson för en privatperson. I det fallet har du därför ett stort eget ansvar för att du till exempel får rätt betalt, att pengar sätts av till din pension, att du är försäkrad och har rimliga arbetstider samt att rätt skatt betalas in för eller av dig. 
 • Andra gigg kanske du gör som frilansande företagare för ett företag och åter andra gigg kanske du har som anställd hos ett gig-företag. 
 • Det här behöver inte vara krångligt. Det är dock viktigt att du själv bestämmer på vilket sätt du vill jobba och tar reda på vad som gäller för just det arbetssättet.

Bra att tänka på – pension

 • Som giggare och frilansare är det viktigt att du tar ut lön och betalar inkomstskatt för att få avsättning till allmän pension. 
 • Vid en årsinkomst på drygt 20 000 börjar det sättas av till din pension och med en månadslön på cirka 45 000 kronor (2021) eller mer får du maximal avsättning till allmän pension. 
 • Får du tjänstepension? Om inte, försök sätta av pengar själv till din pension. Om möjligt, utgå från nivåerna i tjänstepensionsavtalen och lägg på lite till för att även täcka för ett privat pensionssparande.
 • Både du som är företagare och du som inte får tjänstepension har rätt att göra avdrag för ett privat pensionssparande, under förutsättning att du tar ut lön. Läs mer om pension på pensionsmyndigheten

Bra att tänka på – försäkringar

 • Utan deklarerade inkomster från dina gig blir din sjukpenninggrundande inkomst lägre. Om du blir sjuk, arbetslös eller ska vara föräldraledig kan det betyda att du får lägre ersättning än du skulle fått om du tagit ut och deklarerat en lön. Du kan som högst få 80 procent av 476 000 kronor i föräldrapenning och högst 80 procent av 380 800 kronor i ersättning för sjukpenning (2021). Läs mer på forsakringskassan.se
 • Gå med i en a-kassa. Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, högst 26 400 kronor per månad före skatt (2021) om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år. Läs om övriga villkor på arbetsformedlingen.se
 • Se över vilka försäkringar som du har via uppdragsgivaren och vilka du själv behöver stå för, till exempel olycksfalls- och sjukförsäkringar men även försäkringar som täcker eventuella skador på till exempel möbler eller andra föremål som du hanterar i gigget. 


Bra att tänka på – skatteregler

 • Håll koll under året på hur mycket du tjänar för att se om du behöver deklarera din inkomst och att rätt skatt är dragen för dig.
 • Har du fått kontrolluppgifter från alla du jobbat för? Annars behöver du själv komplettera med detta när du deklarerar.
 • Om du haft många eller omfattande uppdrag kan du behöva ta upp inkomsterna som inkomst av näringsverksamhet.
 • Om du tjänat över 30 000 kr kan du behöva betala moms.
  Mer detaljer finns att läsa på skatteverket.se/