Bolaget CoolSaver tillverkar paneler som kan installeras i befintliga kylsystem, och som med hjälp av en särskild mineral optimerar luften – torr luft är lättare att kyla och frysa.

Detta minskar energiåtgången markant och minimerar etyléngas (ämnet som gör att grönsaker och frukt mognar snabbare). Enligt oberoende tester gjorda av Statens Provningsanstalt (nuvarande RISE) så uppmätte man 27 procent energibesparing.

”Det krävs produkter och företag idag som kan göra skillnad för klimatet. Vår produkt ger upp till dubbla livslängden på frukt och grönsaker, som är en stor del av problemet med matsvinn. Dessutom är en minskad energiåtgång bra ur både klimat- och kostnadsperspektiv” säger Marcus Nordgren, partner på CoolSaver.

Hållbarhet och kundnytta

Marcus framhåller att de vill fokusera på både hållbarhet och kundnytta:

”Att installera våra paneler är ett väldigt bra initiativ för företag som vill ta kliv mot en mer grön och hållbar lösning. Vi vill både vara lönsamma ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.”

CoolSavers produkt använder ingen elektronik eller mekanik. Panelerna finns i olika storlekar beroende på hur många kubikmeter luft som behöver manipuleras, och kan integreras i alla typer av kylsystem – gamla som nya.

”I fryshus hänger vi upp stora paneler, i hemmen räcker det med en liten produkt man kan luta mot väggen i kylen. Vi sparar energi utan att använda energi och minskar matsvinnet utan kemikalier eller övriga tillsatser”, säger Marcus.

Nått en ny fas

Många års fokus har lagts på att forska fram produkten och bygga upp avtal med stora referenskunder i bland annat restaurang- och vitvarubranschen.

Även dagligvaruhandeln är en stor målgrupp. Dessutom säljs nu paneler för hemmabruk via CoolSavers webshop, och återförsäljare i Europa och Asien.

”Från början var vi inriktade på forskning och teknikutveckling men nu är vi i en ny fas. Vi tar in kapital, börjar anställa mer och försöker pusha ut det här på marknaden. Vi sitter just nu också med planer på en IPO nästa år. Dessutom lägger vi fokus på att skapa partnerskap med företag som delar samma värderingar”, säger Marcus.

Varmt mottagande

Reaktionen från marknaden har varit positiv.

”Många tycker det nästan låter lite ’too good to be true’, och det tar vi som en komplimang, och så hänvisar vi till de oberoende tester som gjorts och hur vi presterat hos våra stora kunder. CoolSaver har färdiga produkter, bra referenser och är otroligt skalbart”, säger Marcus.

I våras kom CoolSaver på andra plats i entreprenörstävlingen Swedbank rivstart, bland 912 andra bolag. En utmärkelse och ett stöd som betytt mycket.

”Vi har haft ett jättetight samarbete med Swedbank, de har varit väldigt hjälpsamma och öppnat upp dörren för oss mot investerare och gett oss bra exponering. Vi har fått ett kvitto på att vår affärsidé är aktuell, och kunnat nå ut med vårt budskap och attrahera partners och kunder”, säger Marcus.