Under 2020 utvidgade Swedbank sitt erbjudande till att även inkludera aktiesidan, och blev först i världen att lansera konceptet för gröna aktier och ta det till marknaden.

Idén om en grön märkning av aktier likt för obligationer och lån kom från början från Swedbanks kund, fastighetsbolaget K2A.

”För oss är det viktigt att vara lyhörda och om en kund väcker en fråga vill vi gärna undersöka om det är möjligt att få det på plats, och vara med på resan”, berättar Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.

Ny metod för att identifiera gröna intäkter och investeringar

Under 2019 hade forskningsinstitutet CICERO, som är världsledande på utvärdering av gröna obligationer, presenterat en ny metod för att identifiera andelen gröna intäkter och investeringar inom ett bolag. Swedbanks idé blev att använda denna, i kombination med specifika tröskelvärden (minst 50 procent gröna intäkter och investeringar), som grund för en grön märkning av aktier. Detta koncept resulterade i en ny produkt för kapitalmarknaden, gröna aktier.

”Mottagandet av gröna aktier har varit positivt. Produkten ger en bättre insyn i hur hållbarhet är integrerat i ett bolags verksamhet och finansieringsstruktur och innebär att en tredje part kontrollerat bolaget. Den är också uppskattad av både skuld-och aktieinvesterare då metodiken går hand i hand med EU:s taxonomiförordning”, säger Katya.

Det finns en tydlig ökad efterfrågan på gröna och hållbara investeringar, förklarar hon:

”Dels på grund av regulatoriska förändringar, som EU:s taxonomiförordning och disclosureförordning som ställer ökade krav på investerare kring hållbarhetsrapportering. Dels på grund av en ökad efterfrågan från slutsparare och konsumenter som vill ha hållbara fonder. Det här är absolut framtiden!”

Fördelar med att märka företagets aktier som gröna

Fördelarna för ett bolag att märka sina aktier som gröna är flera, enligt Katya:

”Med gröna aktier kan ett bolag attrahera fler investerare och dessutom få bra marknadsföring och profilering på köpet. Det visar att bolaget har hållbarhet i sitt DNA och inkorporerat i sin affärsverksamhet.”

Nasdaq har också intresserat sig för utvecklingen av gröna aktier, och lanserade i somras ”Nasdaq Green Designations” – ett arbete där Swedbank agerade som rådgivare.

Förutsättningen för att få en så kallad ”Green Equity Designation”, av sina aktier på Nasdaq är att bolaget efter en extern analys visat sig ha mer än 50 procent gröna intäkter och investeringar. Det finns även en variant för de bolag som är i en omställningsprocess, ”Green Transition Equity Designation”, där det räcker att ha mer än 50 procent gröna investeringar, utan krav på intäktssidan.

Katya uppmuntrar bolag som är intresserade av att märka sina aktier som gröna att vända sig till Swedbank för rådgivning.

”När ett företag vill få sina kommande eller noterade aktier grönmärkta behöver de förstå processen, hur mycket resurser som krävs, vad det kostar, och hur lång tid det tar. Svaren på alla de frågorna och rådgivning är något som vi på Swedbank gärna ger våra kunder.”

Mer information

Swedbanks utbud av produkter för hållbar finansiering