- Att många företagare inte tar ut en tillräckligt hög lön är oroväckande. Det påverkar inte bara din ekonomi nu utan även som pensionär. Tar du inte ut en lön som ger maximal avsättning så blir den allmänna pensionen knapp, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och Sparbankernas företagsekonom.

Här hittar du våra olika pensions- och försäkringslösningar

Nästan två tredjedelar (64 procent) av företagarna uppger att de har en inkomst under 30 000 kronor varje månad efter skatt, dvs. många tar inte ut en lön som ger maximal avsättning till allmän pension. För det krävs en lön på runt 41 500 kronor före skatt, vilket motsvarar ca 29 500 kronor efter skatt.* Andelen är lägre (46 procent) bland företagare med mer än 10 anställda.

Lönenivåerna skiljer sig åt mellan branscher. Lägst lön tar företagare inom Jord- och skogsbruk samt inom Hotell och restaurang ut och högst lön uppger företagare inom Information och kommunikation. Hälften av jord- och skogsbrukarna samt fyra av tio av företagarna inom Hotell och restaurang har en inkomst på under 20 000 kronor per månad efter skatt. Två tredjedelar av företagarna får ut under 30 000 kronor per månad efter skatt, bland jord- och skogsbrukarna är andelen tre fjärdedelar.

- Din lön spelar stor roll för din framtida pension. Det är viktigt att du som företagare tar ut en skälig lön, för att på så sätt även säkra en rimlig pension. Tänk också på att ta ut ersättningen som lön och inte enbart som utdelning. Utdelning är inte pensionsgrundande, fortsätter Johan Kreicbergs.

Bland de företagare som tar ut lägre lön och därmed inte får maximal avsättning till allmän pension är dessutom andelen som saknar kollektivavtal, och de tjänstepensionslösningar som ingår där, högre. Bland de som har en lön på under 20 000 kronor efter skatt saknar nästan 80 procent kollektivavtal, jämfört med 60 procent bland de som har över 30 000 kronor efter skatt.

Avsaknad av tjänstepension kan kompenseras med annat sparande till pension. Men samma grupper, de med lägre lön, saknar också i större utsträckning annat sparande speciellt avsett till framtida pension.

Så funkar pensionen - artikel från En bättre framtid 

- Företagare har fortfarande avdragsrätt för pensionssparande. Företaget får sätta av upp till 35 procent av lönen, med ett tak på avsättningen på drygt 450 000 kronor per år3. Det är en bra möjlighet för företagaren att spara till sin pension, fortsätter Johan Kreicbergs.

Lyssna på vår podd - Hur påverkar man sin pension?

Tips och råd till företagare:

  • Ta ut en skälig lön från ditt företag. Du maxar avsättningen till din allmänna pension med en lön på 41 500 kronor per månad.
  • Ta ut lön och inte enbart utdelning, pensionen grundas på förvärvsinkomst.
  • Spara till din pension genom företaget, som företagare har du avdragsrätt för det.
  • Många ser sitt företag som sin pensionsförsäkring, att sälja den dagen de går i pension. Tänk på att det kan vara riskabelt och säkra därför upp även med ett särskilt sparande.

Undersökningen gjordes under februari-mars 2017, 2 500 företag med upp till 50 anställda deltog. Alla företag hade sitt företag som huvudsyssla.