Att någonting är avdragsgillt innebär att du kan dra av det som en kostnad i ditt företag. För att du ska kunna ta upp kostnaden ska den anses tillhöra din verksamhet eller vara nödvändig för att driva företaget, som till exempel lokalhyra och el. Vad som anses tillhöra verksamheten beror på inom vilket område ditt företag är verksamt, vilket du angett med en SNI-kod* när du registrerade ditt bolag.

Något som komplicerar det hela är att det finns kostnader som tillhör verksamheten, men som ändå inte är avdragsgilla. Du ska dra av dem i bokföringen, men de får inte sänka det skattemässiga resultatet, och ska därför återföras i deklarationsblanketten. Exempel på sådana kostnader är böter, vissa medlemsavgifter, förseningsavgifter och kostnadsränta på skattekontot.

Friskvård – inte för alla

Vilken bolagsform du har avgör också vilka avdrag du kan göra. En del avdrag kan du göra i ett aktiebolag, men inte i en enskild firma eller ett handelsbolag. Friskvård är ett sådant exempel. Som enskild näringsidkare får du inte göra avdrag för utgifter för egen friskvård eller motion. I aktiebolag är däremot kostnader för anställdas motion och friskvård normalt avdragsgilla. Skattefriheten förutsätter att förmånerna erbjuds alla anställda och att motionsformen är av ett enklare slag och av mindre värde. Skatteverket har uttalat att friskvårdsbidraget får vara max 5 000 kronor per år och anställd. Är det högre ska den anställda beskattas för hela beloppet.

Några avdrag du inte får göra

Glasögon och linser. Du får inte dra av utgifter för glasögon eller kontaktlinser, eftersom det anses vara privata levnadskostnader. Det spelar ingen roll att du behöver dem för att kunna arbeta i din verksamhet.

Representation. Reglerna om representation ändrades 1 januari 2017 och innebär att avdraget för måltider och alkohol slopades. Istället kan man nu få avdrag för enklare förtäring om kostnaderna max uppgår till 60 kronor, exklusive moms, per person. Du får göra avdrag för momsen på mat och dryck mot ett underlag på högst 300 kronor, exklusive moms per person och tillfälle. Momsavdraget för mat och dryck kan som mest bli 36 kronor. För att aktiviteten ska omfattas av reglerna ska den anses ingå som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vara personalvård.

Se upp med gränsdragningarna

I vissa fall är frågan om vad som är avdragsgillt och inte en bedömningsfråga. Se till att du har koll på var gränserna går.

Arbetskläder. Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte är lämpliga att använda privat. Plaggen ska ha särskilda egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel handla om särskilda fickor för förvaring av verktyg eller permanenta knäskydd.

Kontor hemma. Du kan använda en del av ditt hem till företaget och dra av en kostnad som motsvarar en skälig hyra och kostnader för värme och vatten. En förutsättning för att avdraget ska medges är att:

  • Den del av bostaden du använder till företaget inte samtidigt kan användas som boyta, till exempel på grund av inredningen eller för att den har en separat ingång.
  • Den är en särskilt anpassad del av bostaden
    Utbildning. Kostnader för utbildning är avdragsgilla om utbildningen har ett samband med din verksamhet. Det ska alltså handla om fortbildning.

Presenter. För att få göra avdrag för gåvor måste presenten ha ett omedelbart samband med din verksamhet. Det betyder till exempel att du kan göra avdrag för blommor som du skickar till ett kundföretag som firar jubileum. Du kan däremot inte göra avdrag för en present som du ger din kundkontakt på hens födelsedag. Avdrag för representations- och reklamgåvor ska göras med ett skäligt belopp, högst 300 kronor exklusive moms.

Arbetsgivaren får göra avdrag för julgåvor till de anställda, och gåvan är skattefria för dem som får den, om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter in.

Mer om avdragsgilla kostnader hittar du på Skatteverkets hemsida.