”Dagarna då hållbarhetsarbete bedrivs som ett sidoprojekt i bolaget är definitivt förbi”, det säger Therese Svensk som tillsammans med Linnea Eriksson grundat impact-techbolaget PURE ACT.

Hållbarhet måste med i alla led i företaget, menar hon och framhåller att för att effektivisera arbetet och säkerställa relevans behövs också en tydlig strategi för hur man ska maximera företagets positiva påverkan och minimera dess negativa påverkan på miljö och samhälle.

”En hållbarhetsstrategi är viktigt för att attrahera kunder, finansiärer och motivera medarbetare, och är avgörande om vi ska kunna uppnå Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, i tid”, slår hon fast.

Har hjälpt över 100 företag

PURE ACT har hittills hjälpt över 100 företag att bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete via en enkel, effektiv femstegsprocess och ett digitalt verktyg för hållbarhetsrapportering.

En affärsidé som vunnit flera priser, som Swedbank rivstart där de knep förstaplatsen i år och därmed kammade hem 500 000 kronor samt affärsutveckling.

”Det är vi väldigt stolta över. Swedbanks stöd är ovärderligt! Vi påbörjar snart affärsutvecklings-programmet, och det kommer i helt rätt tid då vi nu håller på att skala upp vår verksamhet”, säger Therese.

”Integrerad del av affärsidén”

Tomas Zimmermann, Head of Sustainable Finance på Swedbank, betonar att företag som siktar på att bli långsiktigt lönsamma, också behöver säkerställa att de är långsiktigt hållbara.

”De företag som inte möter kunders, anställdas, finansiärers och samhällets krav och önskemål på hållbar utveckling kommer förmodligen inte överleva på sikt”, konstaterar han och tillägger:

”Hållbarhet bör idag vara en integrerad del av affärsidén. Det du gör, det värde ditt bolag skapar, det ska vara hållbart, annars vill du sannolikt tänka om din affärsmodell.”

Therese tips på hur du skapar en hållbarhetsstrategi

 • Definiera väsentlighetsområden
  Identifiera företagets positiva och negativa påverkan inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Fundera över vilka risker som finns inom varje område, samt vilka krav och förväntningar som finns bland intressenterna. Definiera tre till sex mål utifrån Agenda 2030 som blir vägledande i strategin.
 • Dokumentera utgångsläget
  Se över vad som redan finns på plats i from av rutiner, pågående projekt, policys och andra styrdokument. Kontrollera att allt är uppdaterat och efterlevs.
 • Sätt mål på kort och lång sikt
  Utgå från vad ni kommit fram till ovan – var kan just ni göra störst skillnad – sätt konkreta, tidsbestämda och mätbara mål.
 • Fördela ansvarsområden
  Det är alltid styrelsen och ledningen som har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet men se till att fördela arbetsuppgifter så att det är tydligt vem som ansvarar för implementering, måluppfyllelse, rapportering och intern kommunikation.
 • Rapportera
  Bestämmelserna i årsredovisningslagen 6 kap omfattar visserligen bara stora företag men det blir allt vanligare att även små och medelstora behöver kunna visa dokumentation kopplad till den. Det efterfrågas i samband med anbud, offerter och leverantörsgranskning bland annat.
 • Engagera medarbetarna
  Informera medarbetarna om varför och på vilket sätt ni satsar på hållbarhet och hur alla medarbetare kan och förväntas bidra. Höj gärna kunskapsnivån om hållbarhet internt så att alla ges lika förutsättningar att bidra till diskussioner på området.
 • Utvärdera och sätt nya mål
  Följ regelbundet upp hur arbetet går och se om ni behöver skruva på målen.