Fastighetsbolaget K2A äger, utvecklar och förvaltar hyresrätter med fokus på hållbarhet i hela värdekedjan. I de egna husfabrikerna byggs bostäderna energieffektivt och med trästommar, vilket ger mindre klimatpåverkan.

”När vi tittade närmare på trä som byggmaterial och såg alla positiva miljöaspekter så kändes det som ett modernt material och rätt väg att gå. Ingen annan produktionsmetod kan mäta sig med industriell träbyggnad när det gäller miljö- och klimataspekter”, berättar bolagets vd Johan Knaust.

Svanenmärkt

Sedan 2018 är alla K2A:s lägenheter, som är nyproducerade och som de bygger själva, Svanenmärkta – en strategi för att framtidssäkra affärsmodellen.

”I framtiden, framför allt när bostadsmarknaden är mer i balans, kommer fler kunder välja det mest hållbara av två boendealternativ”, menar Johan.

Svanencertifieringen innebär bland annat att inga farliga kemikalier eller material används, att alla komponenter är genomgångna och kvalitetssäkrade samt att husen optimerats vad gäller energi och drift.

Först i Sverige med grönt företagslån

Hållbarhetsarbetet på företaget har växt, och 2018 var K2A först i Sverige med grönt företagslån.

Nästa steg i hållbarhetsresan påbörjades året därpå när K2A tillsammans med Swedbank och CICERO Shades of Green, som är världsledande på utvärdering av gröna obligationer, arbetade fram ett koncept för klassificering av gröna aktier.

Under 2020 blev K2A också det första bolaget i världen att klassificera sina aktier som gröna.

Omfattande metodik

Metodiken bygger på en omfattande kvantitativ och kvalitativ analys av bolagets hela verksamhet:

  • intäktsströmmar
  • investeringar
  • governancestruktur (styrning och strategi)

Allt klassas på en skala från mörkgrönt till rött beroende på hur väl verksamheten är i linje med en koldioxidneutral framtid. Analysen innefattar också en utvärdering av bolagets aktiviteter gentemot den kommande EU-taxonomin.

Positivt mottagande

Den gröna aktien har fått ett positivt mottagande, berättar Johan, och menar att då det historiskt varit svårt att visa på kopplingen mellan hållbarhet och värdeskapande, så kan en grön aktie underlätta för investerarnas hållbarhetsanalys.

”Att vara grön kommer vara det nya normala framåt”, säger han och tillägger:

”Sedan vi startade K2A har hållbarhet varit ett sätt att framtidssäkra vår affärsmodell och vi försöker hela tiden att hitta nya och innovativa hållbarhetslösningar som tar hänsyn till vårt klimatavtryck. Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka en femtedel av Sveriges klimatutsläpp, vilket är en alldeles för stor del. Vi vill nu genom att grönklassa våra aktier visa att vi tar vårt ansvar och transparent visa vad vår verksamhet har för klimatpåverkan. Dessutom har vi under september 2021 offentliggjort vårt ambitiösa klimatmål med målsättningen att bli klimatpositiva redan 2027.”