• Regn, torka, blåst, översvämningar och klimatförändringar som påverkar skörden.
  • Politiska beslut som påverkar skatter och långsiktiga strategier.
  • Prisutvecklingen på mjölk, kött, foder, skog och diesel.

Detta är de tre övergripande faktorer som oroar svenska lantbrukare mest.*
Därefter på listan kommer orosmoln som skadedjur, den egna hälsan, regelverk och byråkrati samt den egna ekonomin.

Ulf Möller, som är ansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank, säger att de frågor som oroar svenska lantbrukare har förändrats relativt lite över tid.

”Riskerna som svenska lantbrukare står inför är ungefär desamma idag som för tio år sedan. Det svåraste är att hantera kortsiktiga politiska beslut, och så självklart alltid vädret, som är ett orosmoln som accentuerats med klimatförändringarna.”

Svårigheterna utifrån de politiska besluten ligger i den inneboende konflikten i de olika tidshorisonterna. Om en lantbrukare gör en investering i sitt lantbruk, så kanske hen har ett 20-års-perspektiv eller längre, medan politiska beslut kan ha en tidshorisont på fem år.

”Det blir en krock som får stor påverkan”, säger Ulf Möller.

Längre ner på listan över orosmoln på lantbrukarnas himmel kommer sjukdomar bland djuren, behov av infrastruktur (så som fiber, busstrafik mm), och en försämrad världsekonomi.

Åtgärder man kan vidta

Rörande de risker som kommer från klimatförändringarna är åtgärder för att trygga vattenförsörjningen vanliga.

”Man kanske borrar en ny brunn, bygger dammar eller investerar i bevattning”, säger Ulf Möller.

Även åtgärder för att minska översvämningar är vanligt förekommande.

”Man dränerar, rensar ut diken eller underhåller dräneringar mer regelbundet”, kommenterar Ulf Möller.

Den långa torkan sommaren 2018 satte också extra fokus på foderförsörjningen, och som en åtgärd för att undvika brist på foder har många lantbrukare antingen arrenderat mer mark, utökat sin vallodling, eller sina betesmarker. Man kanske också har byggt en plansilo för att kunna spara mer foder.
Oron för den egna ekonomin kommer relativt långt ner på listan över oroskällor, men Ulf Möller betonar att åtgärder för att trygga den egna ekonomin kan vara räddningen om någon av de andra orospunkterna slår in.

”Det är viktigt att alltid tänka: Pengar in, pengar ut, och att ha koll på sin likviditet. Om saker går fel inom ett lantbruk kan det gå fel väldigt fort. Då kan en buffert och bra kostnadskontroll vara räddningen”, säger Ulf Möller.

Och banken, den ska man ringa, innan det brinner.

”Om du får problem, ring oss i tid. Och inte bara vid problem, utan vid frågor och möjligheter. Ofta ringer man för sent,” säger Ulf Möller.