Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Svenska företagare toppar livskvalitetsindex

Swedbank och sparbankerna har tagit fram ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Svenska företagare toppar mätningen framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Svenska företagares inkomster ligger i den absoluta europatoppen. De arbetar inte mer än sina europeiska kollegor, och 85 procent av de svenska företagarna uppger att de har god eller mycket god hälsa. Det visar ett index från Swedbank och sparbankerna. Samtidigt är företagandet i Sverige bland det lägsta i Europa. Av samtliga sysselsatta i Sverige uppgår andelen företagare bara till cirka 10 procent, vilket är betydligt lägre än i de flesta europeiska länder.

Företagare är, generellt sett, lyckligare än anställda men varför är då inte fler företagare? Det kan alltid diskuteras hur livskvalitet ska definieras. Men undersökningen från Swedbank och sparbankerna visar att det låga företagandet i Sverige inte kan förklaras av längre arbetsdagar, mer stress eller lägre inkomster. De flesta är dessutom nöjda med sitt val att vara företagare.

Samtidigt som företagarlivet i Sverige, utifrån objektiva kriterier, framstår som mycket bra i ett internationellt perspektiv, verkar den allmänna bilden vara betydligt mer negativ. En nyligen publicerad undersökning [1] visade till exempel att enbart 54 procent av svenskarna såg företagande som ett bra karriärval. I Nederländerna, där företagandet är högt och ökande, var motsvarande andel 81 procent. En undersökning som Swedbank och sparbankerna låtit Sifo göra visar att enbart knappt 40 procent av svenskarna skulle rekommendera en nära vän eller släkting att bli företagare. [2]

Sverige behöver fler företagare som kan hjälpa till att lösa de stora samhällsutmaningarna, och det är bekymmersamt om bilden av hur det är att vara företagare hämmar nyföretagandet. Samhället har mycket att vinna på en mer rättvisande beskrivning av hur livet som företagare kan vara.

[1] GEM Global Report 2017/18
[2] Undersökning genomförd av Sifo i augusti-september 2018 bland över 3 080 personer.