– Det bästa är att se till att det finns ett äktenskapsförord klart innan ni gifter er eller att ni skriver det direkt när du startar ditt bolag. Det blir så mycket lättare att göra det då, när en eventuell skilsmässa känns avlägsen, säger Josefine Ullberg, som är jurist på Lexly.

Tyvärr har det tåget gått för många företagare. Enligt en undersökning Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna hösten 2019, saknar var tredje företagare viktiga juridiska dokument som till exempel kompanjonsavtal, testamente och äktenskapsförord.

Allt ska delas lika vid skilsmässa

– När du skiljer dig ska allt ni äger som inte är enskild egendom, genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev, delas lika. Det gäller även aktierna i ditt företag eller tillgångarna i din enskilda firma, även om du står som ensam ägare. På den punkten är det juridiska läget solklart, säger Josefine Ullberg.

För att du ska kunna driva ditt företag vidare, måste du sannolikt lösa ut din före detta maka/make på något sätt. Kanske behöver du ta ett lån, kanske kan ni göra upp en avbetalningsplan, kanske tvingas du sälja halva bolaget till någon utomstående för att klara ut situationen. Oavsett hur lösningen ser ut kostar den pengar, kraft och möda.

Vänta inte längre

– Har du inte redan ett äktenskapsförord som gäller ditt företag, så se till att skaffa ett. Om du skiljer dig riskerar du annars att förlora både din sysselsättning och födkrok. Det kan vara en svår diskussion att ta med sin partner, men den är väldigt viktig, säger Josefine Ullberg.

Ett tips, för att komma framåt i samtalet, kan vara att den av makarna som inte driver företaget får bli ensam ägare till någon annan gemensam egendom, som till exempel ett fritidshus.

– Är man flera delägare i bolaget kan man också upprätta ett aktieägaravtal som, eventuellt mot vite, ålägger delägarna att ha äktenskapsförord, säger hon.

Det här är ett äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om att viss egendom ska vara enskild och inte tas med i en framtida bodelning. Äktenskapsförord kan omfatta allt som en person äger eller en specifik del.

Driver du ett aktiebolag blir företaget din enskilda egendom om ni avtalar att bolagets aktier inte ska ingå i en framtida bodelning. Har du en enskild firma som du vill göra till din enskilda egendom, kan du göra en total egendomsskillnad, vilket betyder att allt som står i ditt namn är din enskilda egendom.

– Det går också att skriva i äktenskapsförordet att själva verksamheten i en enskild firma ska göras till enskild egendom, men bland annat beroende på vad det är för typ av verksamhet kan total egendomsskillnad många gånger vara det bästa alternativet, säger Josefine Ullberg.

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det vara undertecknat av er båda, daterat och registrerat hos Skatteverket. Det kan upphävas eller ändras när som helst.

– Det finns ingen given form för ett äktenskapsförord, men ni gör klokt i att stämma av innehållet med en jurist så att avtalet får avsedd effekt, säger Josefine Ullberg.