Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är pensionsfonder?

Pensionsfonder, eller generationsfonder, är en speciell typ av blandfonder som är avsedda för pensionssparande. Våra pensionsfonder – Transferfonderna – är anpassade efter vilket år du är född. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper förändras över tiden beroende på marknadsläget och hur lång tid du har kvar till pensionen.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se

Pensionsfonder – få ett enkelt pensionssparande med Transferfond

Våra fonder är anpassade efter vilket årtal du är född. Till exempel är Transfer 60 en "60-talistfond" som passar dig som är född på 60-talet. Eftersom du inte har långt kvar till pensionen så har aktieandelen börjat trappats ned och räntebärande värdepapper ökat. Risknivån i portföljen anpassas med andra ord efter hur långt man har kvar till pensionen.

Three women on a farm

Transfer 90

För dig som är född på 90-talet planerar att gå i pension under perioden 2055-2064. Fonden placerar i normalfallet 100 procent i aktier. Från och med år 2050 sker en succesiv minskning av aktieandelen.

Två kollegor sitter på kontoret och jobbar vid en laptop

Transfer 80

För dig som är född på 80-talet planerar att gå i pension under perioden 2045-2054. Fonden placerar i normalfallet 100 procent i aktier. Från och med år 2040 sker en succesiv minskning av aktieandelen.

Par sitter vid en dator hemma på glasverandan

Transfer 70

För dig som är född på 70-talet planerar att gå i pension under perioden 2035-2044. Fonden placerar i normalfallet 95 procent i aktier och 5 procent i räntepapper med en nedtrappning av aktieandelen från och med år 2030.

Kvinna med glasögon skriver på en whiteboard

Transfer 60

För dig som är född på 60-talet planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Fonden placerar i normalfallet 65 procent i aktier och 35 procent i räntepapper med en nedtrappning av aktieandelen från och med år 2020.

Äldre par sitter hemma i soffan och tittar i en bok

Transfer 50

För dig som är född på 50-talet och som har gått i pension. Fonden har sedan 2015 trappat ner andelen aktier och placerar i normalfallet 25 procent i aktier och 75 procent i räntepapper.

Female worker working on seedlings in greenhouse

Hållbarhet i Transfer

Swedbank Robur ställer hårda krav på de investeringar som får ingå i Transferfonderna när det gäller klimat, miljöarbete, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonderna förvaltas i linje med Parisavtalet.

Klimatet i fokus

Parisavtalet

Mer om våra generationsfonder

Prata pension med oss

Öppet alla dagar 07.00–20.00. Stängt storhelger och vissa röda dagar.

Kontakta oss