Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Skatt på pension

Har du koll på hur du betalar skatt som pensionär? Vi reder ut hur det funkar med skatt på pension.

Samlare

Så funkar skatt på pension

 • Allmän pension

  När det gäller allmän pension från staten - och Pensionsmyndigheten - dras den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i utifrån Skatteverkets skattetabeller. Precis som på lön. 

 • Tjänstepension

  De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30 procent i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt. Om din totala pension (allmän pension + tjänstepension) blir hög kan du även behöva betala statlig inkomstskatt.

 • Eget pensionssparande

  Individuellt pensionssparande (IPS). Har du ett IPS sedan tidigare så betalar du inkomstskatt, vanligen 30 procent, på utbetalningarna.

  Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring. Om du sparat i ISK eller kapitalförsäkring har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem, via den årliga schablonskatten. Du betalar ingen mer skatt. 

  Annat sparande. Har du sparat på annat sätt, till exempel på fondkonto, betalar du skatt vid uttag utifrån hur ditt sparande har utvecklats.

Skatt på allmän pension - vad påverkar?

Om inkomstskatt på pension respektive lön

 • Du betalar inkomstskatt i Sverige - både när du jobbar och när du är pensionär. Du kan se din skatt i Skatteverkets skattetabeller.
 • Hur mycket du betalar i skatt beror på om din inkomst kommer från lön eller pension. Den kan också bero på hur gammal du är, samt vilken kommun och region du bor i.
 • Du kan få jobbskatteavdrag på lön, men inte pension. Grundavdraget skiljer sig beroende på ålder och typ av inkomst.

Se din skatt i Skatteverkets skattetabeller

I skattetabellerna kan du se skatt utifrån inkomstnivå och typ av inkomst. Tabellerna är numrerade från 29 till 42. Din skatt inkluderar kommunalskatt, landstingsskatt, begravningsavgift och eventuell avgift till Svenska kyrkan/andra trossamfund. Om din skattesats till exempel är 32 procent så använder du tabell 32.

Källa: Skatteverket.

Grundavdrag och jobbskatteavdrag

Grundavdrag

Grundavdrag är ett avdrag som görs automatiskt från din beskattningsbara förvärvsinkomst - till exempel löner, pensioner, arvoden, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa. Hur stort grundavdraget blir beror på inkomstnivå och typ av inkomst.

 

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag är en skattereduktion för din arbetsinkomst. Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och om du är över eller under 66 år vid inkomstårets ingång. Detta avdrag får du inte på din pension.

Skattemässigt fördelaktigt att jobba längre

Förutom att din pension blir högre ju längre du jobbar, får du dessutom kvar mer av din lön om du fortsätter att jobba efter det att du fyllt 66 år. Tack vare jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag från det år du fyller 67 år får du kvar mer av lönen efter skatt jämfört med året före.

- Från det år man fyller 67 år är inkomstskatten lägre både för de som jobbar och som är pensionärer. Det är alltså ekonomiskt fördelaktigt att jobba efter sin pensionsålder, säger Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom.

Lägre skatt från 67 års ålder

Olika typer av skatteavdrag på pension och lön

 • Lön till det år man fyller 66 år

  Vanligt grundavdrag, jobbskatteavdrag

 • Lön från det år man fyller 67 år

  Förhöjt grundavdrag, förhöjt jobbskatteavdrag

 • Pension till det år man fyller 66 år

  Vanligt grundavdrag

 • Pension från det år man fyller 67 år

  Förhöjt grundavdrag

Planera för pension

När det är dags att gå i pension är det många saker att ha koll på och helst ska man ha koll några år i förväg. Med god planering ökar förutsättningarna till att kunna leva det liv man har planerat som pensionär.

Läs mer i vår steg-för-steg-guide.

Beräkna skatt - exempel skatt på pension

Inkomstskatt olika inkomster 2024, avrundade tal**

Så här skattar du
20 000 kr per mån 30 000 kr per mån
På lön till det år man fyller 66 år 3 600 6 300
På lön från det år man fyller 67 år 1 600 3 200
På pension till det år man fyller 66 år 5 600 9 200
På pension från det år man fyller 67 år 2 500 6 200

* Utöver det kan det också skilja beroende på vilken kommun och region man bor i.

** Källa: Skatteverket, skattetabell 33.

Tips kring skatt för dig som pensionär

Undvik restskatt

Fel på skatten i deklarationen?

De flesta får pension från flera håll, inte bara Pensionsmyndigheten. Den som betalar ut det högsta beloppet till dig – huvudinkomsten - ska dra skatt enligt skattetabell. Vanligen är detta Pensionsmyndigheten. På övriga inkomster, från till exempel tjänstepensioner, görs ett preliminärt skatteavdrag med 30 procent, oavsett kommunalskatt. Detta är anledningen till att den slutliga skatten i deklarationen ibland inte stämmer och att du kan få tillbaka skatt eller behöva betala kvarskatt. Få tips om hur du undviker restskatt, på Pensionsmyndighetens webbplats.

Andra läste också

 • Det är aldrig för sent att börja pensionsspara

  Att det är bra att börja pensionsspara i tidig ålder vet man ju – men finns det någon tidpunkt då man verkligen måste ha kommit igång och annars är det försent? Vi låter vår privatekonom Arturo Arques ge sina bästa tips till alla som är i mitten av livet och inte kommit igång med ett sparande till pensionen.

  Det är aldrig för sent att börja pensionsspara
 • Pensionskoll för dig som flyttat till Sverige

  Att sätta sig in hur pensionssystemet fungerar är en god idé – inte minst för den som bosatt sig i Sverige som vuxen. De val du gör i dag kan spela stor roll för din ekonomi som pensionär.

  Pensionskoll för dig som flyttat till Sverige