Laholms Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Laholms Sparbank, Dataskyddsombud, Box 77, 312 22 LAHOLM
Mail: