Teckningsregler

Den försäkrade ska:

  • ha fyllt 18 men inte 65 år
  • vara folkbokförd och bosatt i Sverige i minst två år före tecknandet
  • vara försäkrad för sjukpenning hos Försäkringskassan
  • ha ett fullgott hälsotillstånd
  • ha ett konto i Swedbank eller en sparbank från vilken premie ska dras

Begränsningar

Försäkringen gäller inte om du avlider i samband med deltagande i aktivitet som klassas som riskfylld, exempelvis kampsport, dykning, bungyjump eller äventyrliga expeditioner. Försäkringen gäller heller inte vid självmord inom ett år efter att du har tecknat eller ändrat i försäkringen.