Med anledning av kriget i Ukraina har vi beslutat att ta bort möjligheten att göra betalningar till och ta emot pengar från följande länder:

  • Från och med den 16 maj 2022 är det inte längre möjligt att göra betalningar till Ryssland eller Belarus via Swedbank.
  • Från och med den 30 maj 2022 är det inte längre möjligt att ta emot betalningar från Ryssland eller Belarus via Swedbank.

Det går även i fortsättningen att skicka internationella betalningar till flertalet andra länder. En sammanställning över vilka länder det är går att se när du är inloggad i internetbanken.