Hoppa till textinnehållet

Investeringsstrategi och allokering

Två kollegor sitter och diskuterar något

Strategi och allokering säkerställer den röda tråd som löper från Swedbanks globala makrosyn ner via vår tillgångsallokering – för att slutligen mynna ut i konkreta affärsförslag och investeringsrekommendationer, vare sig det gäller aktier, räntor eller krediter. Rapporterna tas fram för bankens kunder i syfte att förenkla i valet av olika investeringsalternativ.

Mer information

Kontakta oss